Книги, игрушки, всё для дома, семена wwww4.com интернет магазин
Книги, игрушки, всё для дома, семена

   Исключить отсутвующие книги
Мне чего то не хватает

КНИГИ

Социальная работа

Прикладная социология

Основы социологии

Социальные процессы и отношения

История социологии

Демография. Статистика

Политика. Социология

Социология социальной сферы Учебник

Управление социальной сферой учебник


телефон (495)109-01-54 (495)
109 01 54


способы оплаты

Доставка от 0 руб,
почтой, курьером,
пункты выдачи
в городах России
Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в...
Цільове фінансування може здійснюватися як у формі прямого субсидування (дотації, допомоги, доплати із спеціальних бюджетних і позабюджетних фондів різних рівнів), так і у формі пільгового кредитування. Непряме економічне регулювання, як правило, носить автоматичний і безадресний характер і передбачає широке використання важелів кредитно-грошової, податкової, валютної, зовнішньоекономічної (в тому числі і митно-тарифної) політики. Сфера культури і мистецтва так як і будь-яка інша сфера економіки перебуває перед певним впливом адміністративних, правових і економічних методів державного регулювання. Література 1. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. – 279 с. 2. Паніна Н., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994–1997 рр.). Соціологічні показники (Таблиці, ілюстрації, коментар). – К.: Інститут соціології, 1998. – 131 с. 3. Статистичний щорічник України за 1998 рік./ Держкомстат України. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Техніка, 1999. – 576 с. 4. Статистичний щорічник України за 1999 рік./ Держкомстат України. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Техніка, 2000. – 648 с. 5. Тарасенко В.І. Інноваційна трансформація в Україні та її результати і наслідки. // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття.
...

Учебное пособие для высшей школы Изд. 2-е, перераб. , доп. - 336 с. {Gaudeamus} Социология социальной сферы: Осадчая Г.И. М: Академический проект `03


разместить на форуме

Автор:Осадчая Г.И.
Издательство:М: Академический проект
Год:`03
Цена:
201 руб
Аннотация:В учебном пособии автор раскрывает теоретические, методологические и методические проблемы социологического анализа социальной сферы как процесса социального воспроизводства дифференцированных субъектов жизнедеятельности, характеризует функции, структуру, факторы и закономерности ее развития, конструирует систему показателей, адекватную сущностным признакам, раскрывает принципы научно-информационного обеспечения управления этой сферой, специфику методов и процедур ее изучения. Учебное пособие представляет интерес для социологов, социальных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов.
найти похожие
временно отсутсвует
в продаже

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

ИП БАЙДИМИРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ОГРН 304246536100619 ИНН 246504450850 КПП 246500000 СВ-ВО 24 000675526 от 27/02/2002 Р/С 40802810900200001155 К/С 30101810100000000787 БИК 044525787 ОАО «УРАЛСИБ» Г. МОСКВА 107023 Москва, ул Малая Семеновская 3. Почтовый адрес 107023 Москва-23 а/я 17

телефон (495)109-01-54 (495) 109 01 54

wwww4.com Интернет магазин книги почтой